28 listopada 2017 r. studenci Inżynierii bezpieczeństwa oraz Energetyki w ramach zajęć z przedmiotów „Chemia” oraz „Ochrona środowiska w energetyce” uczestniczyli w wizycie studyjnej w Elektrociepłowni w Gorzowie Wlkp.

Od 2007 roku gorzowska elektrociepłownia należy do największej w kraju grupy energetycznej – Polskiej Grupy Energetycznej. We wrześniu 2010 roku, wchłaniając w swe szeregi gorzowskie przedsiębiorstwo energetyki cieplnej została oddziałem spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA. Podstawowym przedmiotem działania PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Elektrociepłownia Gorzów jest m.in.: wytwarzanie energii elektrycznej, produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody), dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody), pobór i uzdatnianie wody, odprowadzenie ścieków.

Podczas wizyty studenci mieli okazję zobaczyć nowy blok gazowo-parowy (ECIII), który  stanowi podstawowe źródło zasilania odbiorców w mieście w energię cieplną w wodzie grzewczej oraz parze technologicznej o mocy netto 138 MW elektrycznych i 100 MW cieplnych. Jest to niezależny, kompletny obiekt energetyczny, wyposażony we wszystkie niezbędne dla jego prawidłowej pracy systemy. Charakteryzuje go wysoka sprawność wytwarzania energii elektrycznej, duża niezawodność eksploatacyjna, mały stopień oddziaływania na środowisko, w tym wyraźne zmniejszenie emisji dwutlenku siarki, pyłu, tlenków azotu i brak odpadów paleniskowych.

energetyka

Lokalizacja

Kontakt

Back to top