Kierunki studiów inżynierskich prowadzone na Wydziale Technicznym Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim tj. informatyka, mechanika i budowa maszyn, energetyka oraz inżynieria bezpieczeństwa, realizują profil praktyczny, co związane jest z obecnością w procesie kształcenia firm otoczenia społeczno – gospodarczego. Dotychczasowa współpraca to m. in. udział przedstawicieli firm w Konwencie Wydziału, wizyty studyjne i zajęcia warsztatowe studentów w zakładach pracy. Potrzebę takiej współpracy i jej wysoką ocenę potwierdzają raporty zespołów wizytujących kierunki prowadzone w Wydziale przez Polską Komisję Akredytacyjną.

Od najbliższego roku akademickiego tj. 2018/2019 formy współpracy Uczelni z zakładami pracy ulegają poszerzeniu. Dzięki zaangażowaniu Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Lubuskiego Klastra Metalowego 21 marca 2018 r. na Wydziale Technicznym odbyło się spotkanie z przedstawicielami ponad trzydziestu firm naszego regionu, które wyraziły chęć współpracy w zakresie prowadzenia studiów dualnych. Dla przyszłych studentów oznacza możliwość uczestnictwa w studiach, prowadzonych w bardzo ścisłej współpracy z przedsiębiorstwami, których podstawową cechą jest połączenie studiowania z pracą zawodową studenta – stażem, w zakładzie pracy.

Lokalizacja

Kontakt

Back to top