Na wydziale Technicznym Akademii im. Jakuba z Paradyża w dniu 10 maja 2018 r . miała miejsce konferencja na temat Ochrony Danych Osobowych 
w świetle rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w ramach cyklu konferencji „Cywilizacyjne wyzwania informatyki”, Konferencję zorganizował Wydział Techniczny Akademii w Gorzowie w współudziale Wojewody Lubuskiego i Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim i honorowym patronatem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 


Konferencja osobiście otworzyła dr Edyta Bielak-Jomaa Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, omawiając najistotniejsze zagadnienia i zmiany w ochronie danych osobowych wprowadzone po 27.05.2018 r. przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO). Pani Urszula Góral - Dyrektor Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO omówiła "Aktualny stan wdrożenia RODO z perspektywy GIODO", Pan Piotr Drobek - Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO zaprezentował "Nowe podejście do ochrony danych i jego konsekwencje dla administracji", w trakcie prezentacji uczestnicy w ramach panelu dyskusyjnego mieli możliwość zadawania pytań gdzie otrzymywali odpowiedzi. Dr inż. Łukasz Lemieszewski z wydziału technicznego akademii przedstawił "Profilowanie danych w RODO  z punktu widzenia informatyka, w końcowej części, Mikołaj Sikorski z firmy DAGMA BEZPIECZEŃSTWO IT, zaproponował rozwiązania szyfrowania i zabezpieczania danych przetwarzanych w systemach informatycznych. 
W konferencji osobiście wziął udział Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak i Dyrektor Generalny LUW Roman Sondej oraz ponad 200 innych uczestników - przedstawicieli administracji publicznej (JST oraz administracji zespolonej i jednostek oświatowych).

 

Lokalizacja

Kontakt

Back to top