Dnia 7 czerwca studenci kierunku Energetyka oraz Mechanika i Budowa Maszyn Wydziały Technicznego wraz z dr inż. Anną Biedą oraz dr inż. Anetą Jakubus mieli okazję zwiedzić Elektrownię Wodną w miejscowości Kamienna. Jest to mała elektrownia wodna o mocy 0,96 MW na rzece Drawa.

Budowę zakładu rozpoczęto w 1896 r. (w pięć lat po uruchomieniu pierwszej elektrowni wodnej na świecie), a prąd wykorzystywano pierwotnie do produkcji karbidu. Od 1909 r. elektrownia zasilała w energię powiat choszczeńskipyrzyckistrzelecki i części myśliborskiego. Elektrownia z budynkiem głównym, gospodarczym i rozdzielnią, jest dziś zabytkiem techniki wysokiej rangi. Funkcjonuje nieprzerwanie od chwili jej zbudowania. Prąd wytwarzają dwie turbiny Francisa z 1898 r. W hali maszyn zabytkowa suwnica z 1909 r. o napędzie ręcznym. Wodę do turbin doprowadzają dwa upusty robocze, obok jest upust jałowy. Na prawym ramieniu rzeki 21-komorowa przepławka dla ryb i pochylnia dla tratew, dziś nie używana.

Lokalizacja

Kontakt

Back to top