MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

PRZEMYSŁ 4.0

Algorytmizacja problemów oraz digitalizacja procesów i urządzeń, 2019

pod patronatem honorowym JM Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża

prof. dr hab. Elżbiety Skorupskiej - Raczyńskiej

 

organizowana przez

 Wydział Techniczny Akademii im. Jakuba z Paradyża

w Gorzowie Wielkopolskim

WSPÓŁORGANIZATOR: LUBUSKI  KLASTER  METALOWY

 

w dniu  26 kwietnia  2019

Przemysl4_Konf2019_zawiad.pdf

Cel konferencji

Obecny etap rozwoju przemysłu, nazywany umownie „czwartą rewolucją przemysłową”, oznaczany nazwą „Przemysł 4.0” jest opisywany przez zbiór założeń dotyczących integracji inteligentnych systemów produkcyjnych, charakteryzujących się: zdolnością komunikowania systemów cybernetycznych i ludzi, globalną digitalizacją i wirtualizacją, z wykorzystaniem wielkiej liczby modeli obiektów i procesów, decentralizacją podejmowania decyzji, przetwarzaniem w czasie rzeczywistym oraz elastycznym dostosowywaniem inteligentnych fabryk do zmieniających się wymagań i preferencji odbiorców.

Draga do tego celu prowadzi poprzez upowszechnienie innowacji w każdym z tych obszarów rozwoju przemysłu.  Innowacje mogą być indukowane badaniami naukowymi, kreatywnością zawodową, potrzebami ulepszania lub oszczędzania. Droga do innowacji indukowanych badaniami naukowymi jest najbardziej złożona, wymaga czasu i zastosowania zaawansowanych metod analizy, ale jej wyniki przenoszą powstałe rozwiązania na znacznie wyższy poziom jakości i użyteczności.

Tematyka konferencji obejmuje najważniejsze problemy współczesnego przemysłu dotyczące integracji wiedzy pracowników oraz informacji o stanie procesów produkcyjnych i użytkowanych urządzeń. Nadal przewodnim tematem konferencji będą innowacje, jako komplementarne wykorzystanie automatyzacji, przetwarzania i wymiany danych oraz technik wytwarzania. Konferencji towarzyszyć będą warsztaty z wybranych zagadnień nauk technicznych prowadzone przez Partnerów konferencji.

Zgłoszenie

Wszelkie informacje, zgłoszenie uczestnictwa, formularze zgłoszeń wystąpień i posterów na stronie konferencji: www.konferencja-p4.2019.ajp.edu.pl  komitet organizacyjny, email: syslow@poczta.onet.pl,

 

Zgłoszenie udziału w konferencji wraz z tytułem referatu, posteru                                  do   12 kwietnia 2019

Nadsyłanie streszczenia referatu, posteru                                                                          do   19 kwietnia 2019

Miejsce konferencji

Wydział Techniczny, Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski, ul. Chopina 52, budynek 6, sala 301

             Przewodniczący

Komitetu Naukowego Konferencji                                                       Komitet organizacyjny konferencji

Prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak, dr h.c. mult.                                              dr Wojciech A. Sysło

                                                                                                     

Lokalizacja

Kontakt

Back to top