|   EN

Wydział Turystyki i Nauk o Zdrowiu - aktualności

Opiekunowie roku  2018/2019  kierunek  Turystyka i Rekreacja- studia stacjonarne 

WYDZIAŁ TURYSTYKI I NAUK O ZDROWIU

 

KIERUNEK - TURYSTYKA I REKREACJA studia I stopnia (profil praktyczny),

specjalności:

1. organizacja i obsługa rekreacji i turystyki

2. kulinaria w turystyce

3. winiarstwo w turystyce

Back to top