|       |   EN

Wydział Nauk o Zdrowiu - aktualności

Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 25 października 2022 r. podjął uchwałą nr 1615/358/22 w sprawie ogłoszenia naboru uzupełniającego wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych, z wyłączeniem kierunku lekarskiego w roku akademickim 2022/2023, w którym określono m.in. termin składania wniosków, przewidywaną liczbę przyznanych stypendiów oraz listę wojewódzkich podmiotów leczniczych, które zadeklarowały możliwość odpracowania okresu pobieranego stypendium.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA XI INTERDYSCYPLINARNĄ MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWOPRAKTYCZNĄ NAUCZYCIELI, DOKTORANTÓW I STUDENTÓW (ONLINE przez PLATFORMĘ ZOOM) "ROLA INSTYTUCJI W ROZWOJU TURYSTYKI ZDROWOTNEJ W MIEŚCIE, NA OBSZARACH WIEJSKICH I TERENACH LEŚNYCH W CZASIE WOLNYM W DOBIE WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ"

Nobór wniosków o przyznanie stypendiów na rok akademicki 2022/2023

Europejski Dzień Przywracania Pracy Serca
Plakat z napisem: WSZYSTCY OBYWATELE ŚWIATA MOGĄ URATOWAĆ ŻYCIE i dłonie splecione na tle ziemi w kształcie serca
W dniu 17.10.2022 r Akademia im Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim organizuje akcję promującą resuscytację krążeniaowo- oddechową,

Szkolenie bhp i biblioteczne, w ramach Dnia Adaptacyjnego, będzie umieszczone od 30 września 2022 roku na platformie e-dziekanat w zakładce e-learning i będzie dostępne do 30 listopada 2022 r.

Szkolenie jest obowiązkowe, uzyskanie zaliczenia odbędzie się na podstawie oświadczenia, znajdującego się także na platformie e-dziekanat, odesłanego na adres e-mailowy rplonecka@ajp.edu.pl . Na pierwszych zajęciach przedstawiciele poszczególnych wydziałów przekażą studentom informacje dotyczące funkcjonowania Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Podczas Inauguracji Roku Akademickiego 4 października 2022 roku studenci będą składać obowiązkowe ślubowanie przed przedstawicielami Uczelni.

Rektor i Senat

Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

mają zaszczyt zaprosić na

Inaugurację Roku Akademickiego 2022/2023,

w dniu 04 października 2022 roku

 

10.00 – Uroczysta Msza Św. – Katedra pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (ul. Obotrycka 10)

11.00 – Uroczysty przemarsz władz, pracowników i studentów Uczelni oraz zaproszonych gości z placu katedralnego

             do Auli AJP (ul. Sikorskiego (Plac Katedralny) – Al. Konstytucji 3 Maja – ul. Fryderyka Chopina)

12.00 – Inauguracja – Aula im. prof. Stanisława Kirkora (ul. Fryderyka Chopina 52, budynek nr 5)

- Hymn państwowy

- Wystąpienie JM Rektor prof. dr hab. Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej

- Imatrykulacja

- Gaude Mater Polonia

- Wystąpienie Przewodniczącego Samorządu Studentów

- Wystąpienia Gości

- Wręczenie nagród i odznaczeń

- Wykład inauguracyjny pt. „Kształtowanie warstwy wierzchniej.” wygłosi Prof. dr hab. Ryszard Wójcik

- Gaudeamus igitur

Back to top