|       |   EN

Wydział Nauk o Zdrowiu - aktualności

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na 4 edycję Konferencji poświęconej aktualnym wyzwaniom w pielęgniarstwie neurologicznym i psychiatrycznym. Konferencja organizowana jest przez Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego i Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

ZAPRASZAMY  na debatę prasową online

z cyklu

Żyć z rakiem jajnika. Jak motyl. Historie prawdziwe

                                                                                                                                                                                                             pt.: „Znaleźć ODWAGĘ!”

Szanowni Państwo,

działając z upoważnienia Pana Profesora Krzysztofa Diksa - Przewodniczącego Polskiej Komisji, przekazuję Państwu ostateczną/uzupełnioną wersję Programu Forum Jakości 2021.

Szanowni Państwo,

Polska Komisja Akredytacyjna  organizuje seminarium z cyklu Forum Jakości pt.: Czego dowiedzieliśmy się o szkolnictwie wyższym w trakcie pandemii COVID-19? Zapewnianie jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym – kryzysy i szanse w perspektywie krótko- i długookresowej.

Szanowni Państwo

 W imieniu Fundacji Naukowej Bydgoska Szkoła Historii Nauk Medycznych i
współorganizatorów, zapraszam do wzięcia udziału w naszych dwóch
interdyscyplinarnych konferencjach naukowych:

Back to top