|       |   EN

Program stypendialny „Pielęgniarka” w powiecie strzelecko-drezdeneckim

Kto może otrzymać stypendium?
Każdy student studiów na kierunku pielęgniarstwo, dowolnego roku studiów (I, II, III rok), bez względu na sytuację materialną i średnią ocen.

W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego i uruchomienia kolejnej edycji programu stypendialnego „Pielęgniarka” skierowanego do uczniów szkół średnich z terenu  powiatu strzelecko-drezdeneckiego pragniemy zachęcić Państwa do spotkania z młodzieżą licealną, która już wkrótce zmierzy się z ogromnym wyzwaniem jakim jest wybór kierunku nauczania wyższego. Celem naszym jest zwiększenie ilości osób, które podejmą naukę na wydziale pielęgniarstwa, co w przyszłości przełoży się na zwiększenie ilości personelu pielęgniarskiego w szpitalu w Drezdenku. Pogram stypendialny powstał 3 lata temu i ma stanowić motywację do kształcenia właśnie w kierunku pielęgniarstwa.

 

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać stypendium?
W zamian za pobierane stypendium, po ukończeniu studiów absolwent pielęgniarstwa zobowiązany jest do podjęcia pracy w Szpitalu Powiatowym w Drezdenku, na okres 2 lat.

Co należy zrobić, aby otrzymać stypendium?
Należy złożyć do siedziby Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich wniosek, zaświadczenie z uczelni o statusie studenta na kierunku pielęgniarstwo, oraz podpisać umowę trójstronną z Powiatem Strzelecko-Drezdeneckim oraz Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. – Szpitalem Powiatowym w Drezdenku.

Stypendium wynosi 500zł miesięcznie i jest przyznawane na okres roku akademickiego.

Stypendium motywacyjne dla studentów ma spowodować zwiększenie liczby absolwentów kierunku pielęgniarstwa. Podkreślić należy, że  program został wyróżniony w ogólnopolskim konkursie „ Najbardziej innowacyjne Samorządy” przez serwis samorządowy PAP w projekcie „Innowacyjny Samorząd”.

 Aby pozyskać nowych studentów, którzy swoją przygodę z pielęgniarstwem mogliby rozpocząć w 2022r. Szpital powiatowy w Drezdenku wraz ze Starostwem Powiatowym w Strzelcach Kraj. w październiku rozpocznie cykl spotkań z uczniami szkół średnich z całego powiatu strzelecko-drezdeneckiego. Celem tych spotkań, które odbywać będą się w szpitalu będzie przybliżenie przyszłym studentom pracy jaką wykonują pielęgniarki. Można powiedzieć, że kandydaci na studentów będą mogli poznać niejako od „kuchni” zawód medyczny odwiedzając poszczególne oddziały szpitalne i obserwując pracę pielęgniarek oraz lekarzy. Przewidujemy pobyt na Izbie Przyjęć, Bloku Operacyjnym, a także na Oddziale Dziecięcym, OIOM czy Rehabilitacyjnym. W spotkaniu udział biorą wykwalifikowane pielęgniarki, które z zaangażowaniem będą opowiadały o swojej pracy.   Warsztatowa forma spotkania pozwoli na ukazanie prawdziwej twarzy pielęgniarstwa. Chcielibyśmy zaprosić państwa do udziału w tych spotkaniach, aby móc zaprezentować uczniom walory uczelni. W celu ustalenia terminów oraz formy współpracy zapraszam do kontaktu telefonicznego: Katarzyna Jenek- dział promocji 797 778 516

Back to top