|       |   EN

 

Solec Kujawski 24–25 ♦ 02 ♦ 2022

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Lecznictwo na prowincji.

Przeszłość – teraźniejszość.

(...)Celem konferencji jest więc próba przedstawienia aktualnych badań prowadzonych w następujących obszarach badawczych: – Lecznictwo ludowe – „długie trwanie”. – Dwory szlacheckie i panny apteczkowe. – Przenikanie najnowszych osiągnięć medycyny na prowincję. – Pozycja społeczna prowincjonalnych przedstawicieli sektora opieki zdrowotnej. – Służba zdrowia na prowincji – sytuacja prawno-administracyjna, dostępność. – Weterynaria na prowincji. – Stan zdrowia mieszkańców prowincji. – Współczesne problemy i wyzwania lecznictwa na prowincji.(...)

 (...). Do udziału zapraszamy badaczy zainteresowanych tą tematyką, w szczególności naukowców reprezentujących kierunki związane z: historią regionalną, historią medycyny, farmacji i weterynarii, etnologią, socjologią, a także medycyną, farmacją, ratownictwem medycznym, zdrowiem publicznym, pielęgniarstwem i weterynarią.(...)

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE  KONFERENCJI W ZAŁACZNIKU.

 

Pobierz plik (II Lecznictwo _na_prowincji_Przeszłość_teraźniejszość_komunikat_nr_1.pdf) II Lecznictwo _na_prowincji_Przeszłość_teraźniejszość_komunikat_nr_1.pdf

 

 

Back to top