|       |   EN

Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa Nowoczesne społeczeństwo informacyjne. Edukacja – nauka – gospodarka. Zagrożenia i szanse 20 stycznia 2022 r. (czwartek) godz. 9.00, aula A407 Uczelnia Jana Wyżykowskiego, 59-101 Polkowice, ul. Skalników 6b.


Konferencja odbędzie się w formule hybrydowej (Teams) W przypadku pogorszenia warunków epidemicznych, konferencja odbędzie się wyłącznie w formule online.

Partnerzy Organizatorzy Studenckie Koło Naukowe Administratywistów, Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach Studenckie Koło Naukowe Administratywistów Ministrare, Państwowa Uczelnia Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu Komitet naukowy dr Małgorzata Babińska (Państwowa Uczelnia Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu) dr Paweł Greń, prof. UJW (Uczenia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach) dr Miłosz Czopek (Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach) dr Beata Kozicka (Uniwersytet Opolski) dr Łukasz Mikowski (Państwowa Uczelnia Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu) dr Rafał Mikowski (Uniwersytet Wrocławski) dr Karol Morawski (Uniwersytet Wrocławski) dr Jakub Rawski (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie) dr Kaja Rostkowska-Biszczanik (Uniwersytet Zielonogórski) dr Karol Siemaszko (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) dr Jan Walczak (Uczelnia Jana Wyżykowskiego) dr inż. Anna Wojciechowicz (Uczelnia Jana Wyżykowskiego) Komitet organizacyjny dr Łukasz Mikowski (Państwowa Uczelnia Angelusa Silesiusa) dr Rafał Mikowski (Uniwersytet Wrocławski) dr Jan Walczak (Uczelnia Jana Wyżykowskiego) Magdalena Gałka (Studenckie Koło Naukowe Administratywistów, UJW) Aleksandra Wawrzyniak (Studenckie Koło Naukowego Administratywistów Ministrare, PUAS)

Uczestnicy: zainteresowani studenci, członkowie studenckich kół naukowych.

Tematyka: Podczas konferencji podjęte zostaną zagadnienia związane z wykorzystaniem nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych w różnych dziedzinach życia. Perspektywa nauk humanistycznych, społecznych, jak i ścisłych. Celem konferencji jest wymiana poglądów i wyników badań naukowych z obszaru zastosowań nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych i informacyjnych w środowisku akademickim, szkolnym, biznesowym, w administracji państwowej, samorządowej itp. Chcemy, by nasza konferencja, była miejscem spotkania studentów z różnych dziedzin nauki, którzy będą mogli wymienić się informacjami, wiedzą i doświadczeniem.

Czas wystąpienia: 10-15 min.

Termin nadsyłania tematów i abstraktów wystąpień (do 1000 znaków): do 31 grudnia 2021 r.

Kontakt oraz informacje: dr Jan Walczak, tel. 504 900 746, e-mail: j.walczak@ujw.pl. Zgłoszenia: j.walczak@ujw.pl Koszt udziału: Studenci Uczelni Jana Wyżykowskiego w Polkowicach oraz Państwowej Uczelni Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu – udział bezpłatny. Studenci spoza UJW i PUAS opłata wpisowa 50 zł przy udziale stacjonarnym płatna na konto Uczelni w terminie do 10 stycznia. Opłata obejmuje koszty udziału w konferencji – materiały konferencyjne oraz obiad. Udział zdalny – online – dla wszystkich uczestników bezpłatny.

Potwierdzenie udziału: uczestnicy konferencji otrzymają zaświadczenia udziału wystawione przez Uczelnię Jana Wyżykowskiego w Polkowicach i Państwową Uczelnię Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.

Publikacja: autorzy najciekawszych wystąpień zyskają możliwość ich opublikowania, wydawnictwo punktowane.

Back to top