|       |   EN

Zgodnie z zarządzeniem nr 4/2022 Rektora AJP z dnia 28 stycznia 2022 r.
Wydział Turystyki i Nauk o Zdrowiu z dniem 1 marca 2022 r. przekształca się
w zakresie zmiany nazwy na Wydział Nauk o Zdrowiu [WNZ].

 

 

Back to top