|       |   EN

W imieniu organizatorów maratonu programistycznego e-Health Hackathon,

zazapraszamy do udziału w maratonie programistycznym.

E-Health Hackathon to maraton programistyczny będący platformąwymiany wiedzy ipomysłów wróżnych obszarach (pomiędzy ochroną zdrowia a szeroko pojętym IT). Projekt powstałjako odpowiedź namożliwości płynące z cyfryzacji oraz wyzwania związaneze zdrowiem. Jego celemjestwypracowanie rozwiązania informatycznego, które wesprze pacjentów, lekarzy i szeroko rozumiany system ochrony zdrowia w pilnie wymagającym poprawy obszarze zdrowia,jakim jest kardiologia

Udział w wydarzeniu daje możliwość realizacji własnego innowacyjnego pomysłuinformatycznego wewspółpracy z ekspertami w dziedzinie IT orazzdrowia. Stwarza także możliwość zdobycia doświadczenia irozwoju w kierunku o rosnącym potencjale na rynku pracy.Dla trzech najlepszych projektów przygotowanychw postaci działającego interaktywnego prototypu organizatorzy i partnerzy wydarzenia przewidzieli nagrody. Nagrodą główną jest 20000 złoraz możliwość prezentacji wypracowanego rozwiązania przed Radą WHIH oraz Grupą ds. Interesu Publicznego Warsaw Health Innovation Hub, w skład której wchodzą przedstawiciele administracji publicznej.

E-Health Hackathon odbędzie się 8–9 października. Udział w wydarzeniu wymaga wcześniejszej rejestracji poprzez formularz zgłoszeniowy.

 

Pobierz plik (Hackathon_plakat.jpg)Hackathon_plakat.jpg

Back to top