|   EN

Badania naukowe AJP

Realizujący: prof. AJP dr hab. Tadeusz Rynkiewicz

Celem badań jest poszukiwanie zależności pomiędzy zakresem i ukierunkowaniem obciążeń treningowych stosowanych w treningu kajakarzy znajdujących się na etapie treningu wstępnego i ukierunkowanego, a wynikiem w sporcie wyczynowym. W szkoleniu sportowym realizowanym w Polsce charakterystyczne jest zbyt wczesne osiąganie maksymalnych rezultatów. Skutkiem takich działań są znaczące wyniki w sporcie młodzieżowym i zdecydowanie mniejsze sukcesy w sporcie ludzi dorosłych. Dodatkowo powstaje zbyt wiele urazów fizycznych, a także psychicznych, powodujących wieloletnie zniechęcenie do podejmowania aktywności rekreacyjnej.

Realizujący: prof. AJP dr hab. Tadeusz Rynkiewicz

Celem badań jest ustalenie zmian zdolności siłowo-szybkościowych i siłowo-wytrzymałościowych u kajakarzy. Wymienione zdolności motoryczne mają szczególne znaczenie w ich procesie treningowym. Najczęściej mierzone są wartości ich przejawów. Brakuje wystarczającej wiedzy o związkach zdolności siłowo-szybkościowych i siłowo-wytrzymałościowych z budową ciała osób ćwiczących oraz o indywidualnej wrażliwości na bodźce treningowe stosowane w kolejnych latach treningu.

Realizujący: prof. AJP dr hab. Tadeusz Rynkiewicz

Celem badań jest określenie zdolności zachowania równowagi i jej wrażliwości na zmęczenie wysiłkiem fizycznym. Zdolność zachowania równowagi ma kluczowe znaczenie w procesie treningu sportowego i zdrowotnego. Jest ona bardzo podatna na rozmaite czynniki zakłócające. Niewystarczający jej poziom może prowadzić do upadków, a w konsekwencji do urazów. Te ostatnie stanowią szczególne zagrożenia dla zdrowia, a nawet życia ludzi starych.

Realizujący: prof. AJP dr hab. Tadeusz Rynkiewicz

Celem badań jest opracowanie zestawu testów i algorytmów ich stosowania dla zwiększenia skuteczności obciążeń stosowanych w treningu sportowym lub zdrowotnym. Skuteczne postępowanie treningowe wymaga regularnego stosowania bodźców ruchowych, których charakter i zakres jest dopasowany do potrzeb i możliwości dostosowawczych ćwiczącego. Niezbędne jest zachowanie falowej ich zmienności. Skuteczne postępowanie treningowe polega na doprowadzaniu ćwiczących do stanu znacznego zmęczenia, a następnie zastosowanie przerw wypoczynkowych. W każdej fazie niezbędne posiadanie narzędzi
do obiektywnego doboru obciążeń i przerw pomiędzy nimi.

Realizujący: dr Sabina Ren

Celem badania jest ocena jakości świadczonych usług przez lubuskie biura podróży, na podstawie wizyt bezpośrednich u przedsiębiorców. Wykorzystanie metody tajemniczego klienta pozwala ocenić obsługę według różnych kryteriów, stosując technikę gradacji punktowej.

Zadanie realizowane pod kierunkiem dr Sabiny Ren

Celem badania jest ocena satysfakcja klientów wewnętrznych (pracowników Urzędu), która wpływa pozytywnie na motywację pracowników do lepszej pracy, co ma bezpośrednie przełożenie na jakość świadczonych usług dla klientów zewnętrznych. Przeprowadzenie badań satysfakcji pracowników oraz rzetelna analiza wyników pozwala na podjęcie działań, których efektem będzie podniesienie satysfakcji pracowników poprzez zaspokojenie ich potrzeb i oczekiwań. Poziom zadowolenia z pracy można określić między innymi na podstawie pomiaru pięciu czynników, tj.: wynagrodzenie, awans, nadzór, środowisko pracy, zachowanie współpracowników.

Back to top