|   EN

Badania naukowe AJP

Zadanie realizowane pod kierunkiem: prof. dr hab. inż. Marek Soiński
Obszar: nauki techniczne, dziedzina: nauki techniczne, dyscyplina: inżynieria materiałowa, metalurgia, odlewnictwo, stopy żelaza

Kierunek badań dotyczy określenia szeregu właściwości i cech struktury żeliwa z różnymi postaciami wydzieleń grafitu. Praca badawcza ukierunkowana jest na podwyższenie wybranych właściwości tworzywa (żaroodporność, odporność na wstrząsy cieplne itp.), a zakres prac obejmuje opracowanie i dokładne przeanalizowanie szeregu danych zebranych w toku
wieloletnich badań, dotychczas nie poddanych „obróbce”.

Zadanie realizowane pod kierunkiem: prof. dr hab. inż. Andrzej Błaszczyk
Obszar: nauki techniczne, dziedzina: nauki techniczne, dyscyplina: budowa i eksploatacja maszyn.

Badania naukowe dotyczą numerycznego i doświadczalnego badania struktury przepływu w układach przepływowych wirowych maszyn energetycznych (turbiny, sprężarki),
Zakres prac obejmuje numeryczne i doświadczalne badanie struktury przepływu w układach hydraulicznych pomp wirowych oraz metodach i projektowania, wielokrotną wielopoziomową optymalizację konstrukcji maszyn hydraulicznych dla zadanych funkcji celu oraz eksperty awarii instalacji i maszyn energetycznych ( turbiny, pompy, sprężarki).

Zadanie realizowane pod kierunkiem: prof. dr hab. inż. Stanisław Rawicki
Obszar: nauki techniczne, dziedzina: nauki techniczne, dyscyplina: elektrotechnika

Kierunek badań dotyczy diagnostyki maszyn elektrycznych w energetyce oraz nowych rozwiązania konstrukcyjnych i systemów oszczędzania energii w trakcji elektrycznej. Obecnie opracowywane są modele matematyczne trójfazowej maszyny indukcyjnej dla umożliwienia diagnostyki on-line dotyczącej obserwacji procesu rozwijania się stopnia uszkodzenia zarówno w obwodzie stojana jak i wirnika. Jeden model matematyczny jest związany ze stanami nieustalonymi, a drugi z pracą w stanie ustalonym maszyny elektrycznej.

Zadanie realizowane pod kierunkiem: prof. dr hab. inż. Andrzej Handkiewicz
Obszar: nauki techniczne, dziedzina: informatyka, dyscyplina: automatyka i robotyka, elektrotechnika, elektronika

Kierunek badań dotyczy komputerowego wspomagania projektowania obwodów mikroelektronicznych. Zakres prac badawczych obejmuje komputerowe wspomagane projektowania konwertera sygnału napięciowego na prądowy, przetwornika ADC w trybie prądowym, banku filtrów dla IF ADC

Zadanie realizowane pod kierunkiem: dr hab. inż. Bogusław Borowiecki
Obszar: nauki techniczne, dziedzina: nauki techniczne, dyscyplina: budowa i eksploatacja maszyn.

Główny obszar badań obejmuje: innowacje technologiczne, innowacje w zarządzaniu, a także zjawisk procesów fizykochemicznych na granicy ciekłe stopy żelaza z materiałami form ceramicznych, przyczyn powstawania wad w odlewach, badania mikrostruktur odlewów i warstwy przyściennej w elementach układu wlewowego.

Zadanie realizowane pod kierunkiem: dr hab. inż. Mieczysław Hajkowski
Obszar: nauki techniczne, dziedzina: nauki techniczne, dyscyplina: budowa i eksploatacja maszyn.

Obszarem badań naukowych jest odlewnictwo, a w szczególności procesy krzepnięcia, mikrostruktura, porowatość odlewów i właściwości mechaniczne odlewów.

Back to top