|   EN

Badania naukowe AJP

Zadanie realizowane pod kierunkiem: Dr Jarosław Becker
Obszar: nauki techniczne, dziedzina: nauki techniczne, dyscyplina: informatyka

Głównym kierunkiem badań jest inżynieria hybrydowych systemów wspomagania decyzji bazujących na danych empirycznych i wiedzy eksperckiej. W tym obszarze należy wyróżnić integrację źródeł wiedzy – danych empirycznych, opinii i kompetencji eksperckich, komplementarnych metod: wielokryterialnej analizy decyzyjnej, optymalizacji, analizy ekonometrycznej, sztucznej inteligencji – w informatycznym systemie wspomagania decyzji. W aktualnych badaniach dąży się do budowy pulpitu decyzyjnego (menedżerskiego), który integruje wyniki analizy decyzyjnej, uzyskane różnymi metodami, do postaci wyrażeń lingwistycznych i komponentów grafiki kognitywnej

Zadanie realizowane pod kierunkiem: Dr inż. Aneta Jakubus
Obszar: nauki techniczne, dziedzina: nauki techniczne, dyscyplina: metalurgia

Praca badawcza ukierunkowana jest na podwyższenie wybranych właściwości użytkowych żeliwa z różnymi postaciami wydzieleń grafitu. Określenie szeregu właściwości wytrzymałościowych oraz użytkowych (zużycie ścierne, wstrząsy cieplne) wybranych stopów.

Zadanie realizowane pod kierunkiem: dr inż. Marcin Jasiński
Obszar: nauki techniczne, dziedzina: nauki techniczne, dyscyplina: budowa i eksploatacja maszyn.

Zainteresowania naukowe są związane są z problematyką projektowania i badaniami dźwignic, maszyn roboczych i pojazdów przemysłowych oraz problematyką projektowania wiązek elektrycznych w systemach CAD

Zadanie realizowane pod kierunkiem: dr inż. Łukasz Lemieszewski
Obszar: nauki techniczne, dziedzina: nauki techniczne, dyscyplina: transport

Badania dotyczą opracowania dyfrakcyjnego modelu symulacyjnego ekranowania elektromagnetycznego anten odbiorczych nawigatorów GPS/GNSS w celu złagodzenia wpływu jammingu i spoofingu oraz eksperymentalne badanie wyników symulacji. Opracowanie symulatora ruchu dronów morskich i drogowych, opartych na zintegrowany system nawigacyjny (GNSS; MEMS INS) pod wpływem jammingu i spoofingu w celu analizy dokładności pozycjonowania. Opracowanie symulatora ruchu dronów morskich i drogowych, opartych na zintegrowany system nawigacyjny (GNSS; MEMS INS) w warunkach zakłócenia i falsyfikacji sygnałów satelitarnych.

Zadanie realizowane pod kierunkiem: dr inż. Andrzej Perec
Obszar: nauki techniczne, dziedzina: nauki techniczne, dyscyplina: budowa i eksploatacja maszyn

Zainteresowania naukowe dotyczą technologii zaawansowanych, a zwłaszcza na zastosowaniu wysokociśnieniowej strugi cieczy, opracowanie systemu obróbki wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną, generowaną bezpośrednio pod wysokim ciśnieniem, badania innowacyjnego systemu ciecia strugą zawiesiny wodno-ściernej generowanej iniekcyjnie (AS-IJ), zastosowanie wysokociśnieniowej strugi wody do zmiany struktury powierzchni implantów medycznych, zastosowanie wysokociśnieniowej strugi wody domieszkowanej ścierniwami biokompatybilnymi w zastosowaniach stomatologicznych.

Zadanie realizowane pod kierunkiem: Dr inż. Jerzy Podhajecki
Obszar: nauki techniczne, dziedzina: elektrotechnika, dyscyplina: maszyny elektryczne

Zakres prac badawczych dotyczy drgań maszyn elektrycznych (modelowanie w programie metody elementów skończonych Ansys), użycia sieci neuronowych, analizy falkowej i Metody Wektorów Nośnych SVM do diagnostyki stanu narzędzia skrawającego (współpraca z Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Technologii Drewna, Prof. Jarosław Górski) oraz wykorzystania algorytmów analizy obrazów do wykrywania drewnianych sęków (współpraca z Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Technologii Drewna).

Back to top