|   EN

Badania naukowe AJP

Zadanie realizowane pod kierunkiem: dr inż. Aleksandra Radomska-Zalas
Obszar: nauki techniczne, nauki społeczne, dziedzina: nauki techniczne, nauki ekonomiczne, dyscyplina: informatyka, nauki o zarządzaniu

Zakres badań obejmuje analizę, zaprojektowanie, implementację i wdrożenie informatycznego systemu wspomagającego optymalizację procesów przemysłowych. W badaniach wykorzystuje się mechanizmy kontroli integralności kodu oraz poprawa technik wytwarzania oprogramowania, wykorzystanie metod sztucznej inteligencji w inżynierii systemów wspomagania decyzji bazujących na danych empirycznych i wiedzy eksperckiej.

Zadanie realizowane pod kierunkiem: dr Różański Rafał
obszar: nauki ścisłe, dziedzina: nauki matematyczne dyscyplina: matematyka

Badania dotyczą statystyki matematycznej, a dokładniej teorii eksperymentu - analiza i konstrukcja układów eksperymentalnych spójnych oraz optymalnych ze względu na wybrane kryteria w modelach współoddziaływania oraz badania dotyczą metrologii warstwy wierzchniej powierzchni technicznych, a dokładniej analizy cech stereometrycznych warstwy wierzchniej powierzchni technicznych

Zadanie realizowane pod kierunkiem: dr inż. Jan Siuta
Obszar: nauki techniczne, dziedzina: nauki techniczne, dyscyplina: mechanika

Zakres badań: zmiany własności mechanicznych różnych materiałów w niskich temperaturach oraz badanie zmęczenia cieplnego. W ramach prac konstrukcyjnych konstruowanie elementów hydrauliki ciągnikowej oraz badania wytrzymałościowe i funkcjonalne elementów maszyn.

Zadanie realizowane pod kierunkiem: dr Wojciech A. Sysło
Obszar: nauki techniczne, dziedzina: nauki ścisłe, dyscyplina: fizyka

Tematyka badawcza związana jest z innowacjami konstrukcyjnymi: kształtowanie przestrzennych struktur z wykorzystaniem wzorów z natury, strumienica, jako element układu przepływów w systemie ORC.

Zadanie realizowane pod kierunkiem: dr inż. Wojciech Zając
Obszar: nauki techniczne, dziedzina: nauki techniczne, dyscyplina: informatyka

Opis zakresu tematyki badawczej: badania obejmują szereg zagadnień informatyki teoretycznej i stosowanej. Są to m.in.: modelowanie algorytmów i programów, modelowanie systemów sterowania dysktretnego i automatyki PLC, cyfrowe przetwarzanie sygnałów, przetwarzanie, transmisja i analiza cyfrowych danych wizyjnych.

Zadanie realizowane pod kierunkiem: mgr inż. Joanna Kostrzewa
Obszar: nauki techniczne, dziedzina: nauki ścisłe, dyscyplina: fizyka

Zakres badań obejmuje: syntezę oraz badania nad strukturalnymi, termograwimetrycznymi i elektronowym rezonansem paramagnetycznym (EPR) roztworów stałych

Back to top