|       |   EN

Realizujący: dr Anna Dobrychłop

Celem projektu badawczego jest diagnoza ogólnej wartości poczucia koherencji studentów z niepełnosprawnością, a także stosowanych przez nich głównych strategii radzenia sobie ze stresem. Planowane badanie ma również wskazać, czy występują różnice między poczuciem koherencji wśród studentów z niepełnosprawnością a wśród studentów pełnosprawnych. Celem praktycznym planowanych badań jest próba określenia czynników wpływających na poczucie koherencji studentów z niepełnosprawnością, a także przygotowanie wskazówek dotyczących działań podnoszących wartość ich poczucia koherencji. Drugim problemem badawczym jest funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu społecznym.

Back to top