|       |   EN

Realizujący: dr Aneta Baranowska

Celem badań jest poznanie doświadczeń biograficznych imigrantów, mających miejsce przed ich przyjazdem do Polski oraz w trakcie pobytu, scharakteryzowanie personalnie definiowanych uwarunkowań integracji badanych imigrantów w Polsce oraz jakości profesjonalnych i nieprofesjonalnych działań pomocowych i wspierających świadczonych imigrantom przed emigracją do Polski i po niej, a także sposobu, w jaki działania te wpływają na podjęcie decyzji o wyjeździe za granicę oraz funkcjonowanie w różnych aspektach życia w kraju przyjmującym.

Back to top