|       |   EN

Realizujący: dr Jolanta Gebreselassie

Celem badań jest dostarczenie informacji o realizacji działań w zakresie profilaktyki zaburzeń mowy w przedszkolach i szkołach podstawowych, rozpoznanie oczekiwań i potrzeb nauczycieli związanych z prowadzeniem działań w zakresie profilaktyki zaburzeń mowy, diagnoza kompetencji językowych słuchaczy UTW i ich wiedzy na temat związanych z wiekiem możliwych zmian (zagrożeń) w zakresie komunikacji werbalnej, a także wypracowanie rekomendacji dotyczących prowadzenia działań w zakresie skutecznej profilaktyki zaburzeń mowy.

Back to top