|       |   EN

Realizujący: dr Dorota Skrocka

Celem jest wskazanie konsekwencji utrwalonej krzywdy i pielęgnowanej traumy oraz znaczenia edukacji dotyczącej umiejętności przebaczenia.

Back to top