|       |   EN

Realizująca: dr Aleksandra Szczerba-Zawada

Signum temporis współczesnego systemu międzynarodowego jest multiplikacja formuł realizacji władzy publicznej. Doskonałą egzemplifikacją tej tendencji stanowi alokacja kompetencji władczych na poziomie Unii Europejskiej. Przedmiotem realizowanych badań jest implikowany tą tendencją unikalny model unijnego władztwa oraz jego oddziaływanie na krajowe systemy władzy państw członkowskich, w szczególności za pomocą stanowionego na poziomie UE prawa.

Badania w tym obszarze tematycznym realizowane były m.in. w ramach grantu Unii Europejskiej “Centre of Excellence at Warsaw School of Economics (CEWSE) on European Union’s Security and Stability in a new Economic, Social & Geopolitical Settlement” (Project Number 574518-EPP-1-2016-1-PL-EPPJMO-CoE).

Ich wyniki zawarto m.in. w monografii ukazującej specyfikę funkcjonowania polskich sądów w multimetrycznej przestrzeni prawa: A. Szczerba-Zawada, „Sądy krajowe jako element sądownictwa Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem praktyki orzeczniczej polskich sądów powszechnych”, Gorzów Wielkopolski: Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża 2017, ss. 152.

Back to top