|       |   EN

Realizująca: prof. AJP dr hab. Beata A. Orłowska

            Celem prowadzonych badań jest określenie obszarów współpracy na linii szkoła – rodzina – dziecko w celu odpowiedniego przygotowania od najmłodszych lat dzieci do korzystania z narzędzi multimedialnych. Dostępne dane pokazują, że wszechobecny hejt jest przyczyną wielu tragicznych sytuacji – szczególnie wśród młodych ludzi. Stąd konieczność badań i zbudowania programu edukacyjnego (m.in. wspólnie z policją) w celu zapobiegania i minimalizowania niebezpiecznych zdarzeń. Dodatkowo chodzi też o uświadamianie młodych ludzi od najmłodszych lat, że za wszystko należy brać odpowiedzialność, a cyberprzemoc nie może być traktowana jako dobry żart.

Back to top