|       |   EN

Badanie interdyscyplinarne dotyczące uczestnictwa Polski i Niemiec w procesie integracji europejskiej. Szczegółowa problematyka dotyczyła: strategii uczestnictwa Niemiec w procesie integracji europejskiej, relacji Polski i Niemiec w zakresie bezpieczeństwa, kryzysu migracyjnego, systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej, problematyki polityki regionalnej, politycznych i ekonomicznych problemów Polski, Niemiec i UE, europejskiego rynku energetycznego, pogranicza polsko-niemieckiego oraz problematyki prawno-administracyjnej. W projekcie uczestniczyli naukowcy reprezentujący: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Szkołę Główną Handlową, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, UMCS w Lublinie oraz Akademię im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Efektem przeprowadzonych badań była publikacja naukowa „Polska Niemcy Unia Europejska. Razem czy osobno?” wydana w 2017 roku (Dom Wydawniczy Elipsa Warszawa). Projekt został dofinansowany w ramach Porozumienia z Fundacją Konrada Adenauera. Realizacja Akademickie Centrum Studiów Niemcoznawczych i Europejskich Akademii im. Jakuba z Paradyża.

Kierownik naukowy prof. dr hab. Zbigniew Czachór

Koordynator projektu dr Tomasz Marcinkowski

Back to top