|       |   EN

Wieloletni projekt realizowany od 9 lat w Gorzowie Wielkopolskim. Jego celem jest analiza naukowa procesów wielowektorowych zmian zachodzących we współczesnej Europie, ze szczególnym uwzględnieniem miejsca Polski (i pogranicza polsko-niemieckiego). Szczególne miejsce zajmuje problematyka relacji polsko-niemieckich na płaszczyźnie regionalnej, samorządowej i gospodarczej. Jest ona traktowana wieloaspektowo, stąd z założenia ma charakter interdyscyplinarny oraz jest miejscem spotkania teorii i praktyki. W projekcie uczestniczyli naukowcy reprezentujący m.in. Uniwersytet w Poczdamie, Instytut Europejski w Bocholt, Przykarpacki Narodowy Uniwersytet im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku, Stiftung Wissenschaft und Politik, German Institute for International and Security Affairs, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, UMCS w Lublinie, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i in. Efektem realizacji projektu są cykliczne Transgraniczne Konferencje Naukowe oraz publikacje książkowe „Rozwój na peryferiach?”. Projekt dofinansowany w ramach Porozumienia z Fundacją Konrada Adenauera. Realizacja Akademickie Centrum Studiów Niemcoznawczych i Europejskich Akademii im. Jakuba z Paradyża

Kierownictwo naukowe: prof. dr hab. Zbigniew Czachór, dr hab. Prof. AJP Jerzy Rossa

Koordynator projektu: dr Tomasz Marcinkowski

Back to top