|       |   EN

Badania wpisują się w rozwój nauki o prawach człowieka w Polsce oraz mają wpływ na praktykę działania organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Stanowią wkład do nauki prawach człowieka w wymiarze uniwersalnym i regionalnym. Istotnym ich elementem jest próba określenia wpływu międzynarodowych rozwiązań prawnych wynikających ze zobowiązań RP na praktykę postępowania organów państwa, w tym na Krajowy mechanizm prewencji.

Realizujący: prof. AJP. dr hab. Witold Sobczak

Back to top