|       |   EN

Podejmowane w zakresie badania dotyczą m.in. modeli współpracy międzypaństwowej, powstałych i stosowanych w Unii Europejskiej, wpływu Unii Europejskiej na szereg dziedzin istotnych z punktu widzenia rozwoju społeczeństw i przyszłości państw Europy, przyszłości współpracy w regionie Europy we wszystkich kluczowych aspektach.

Realizujący: prof. AJP. dr hab. Witold Sobczak

Back to top