|       |   EN

Celem zadania jest analiza orzecznictwa karnego sądów okręgowych działających na Środkowym Nadodrzu w pierwszym powojennym okresie pod kątem jego zgodności z obowiązującym prawem materialnym i formalnym. Celem badania jest także poznanie cech socjo – demograficznych podsądnych takich jak wiek, płeć, wykształcenie. W ramach powyższego zadania badawczego prowadzono kwerendę archiwalną w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze oraz Archiwum Państwowym we Wrocławiu.

Zadanie badawcze realizowane przez dr Karola Siemaszko

Back to top