|       |   EN

Celem badania jest poznanie zachowanego w Archiwum Państwowym w Gorzowie Wielkopolskim orzecznictwa Sądu Okręgowego w Gorzowie w sprawach o przestępstwa przewidywane przez tzw. mały kodeks karny. Przestępczość polityczna stanowiła szczególny obszar represji karnej w początkach Polski Ludowej. Wyniki badań umożliwią skonfrontowanie orzecznictwa gorzowskiego sądu okręgowego z orzecznictwem innych sądów okręgowych dotyczącym tego samego typu czynów zabronionych.


Zadanie realizowane przez dr Karola Siemaszko

Back to top