|       |   EN

Celem badań jest opracowanie nowej koncepcji doskonalenia funkcjonowania systemu operacyjno – rozpoznawczego w zwalczaniu przestępczości w Polsce w ramach systemu bezpieczeństwa wewnętrznego zgodnego z postanowieniami aktów prawnych krajowych i międzynarodowych. Wśród badanych elementów jest dokonanie analiz porównawczych danych statystycznych przestępstw stwierdzonych w odniesieniu do ich wykrywalności i ustalonych sprawców w aspekcie funkcjonalności versus dysfunkcjonalności aktualnego systemu operacyjno-rozpoznawczego. Wyniki badań pozwolą określić wymagania funkcjonalne systemu operacyjno – rozpoznawczego w zarządzaniu bezpieczeństwem.

Zadanie realizowane przez dr inż. Robert Maciejczyk

Back to top