|       |   EN

Wydział Techniczny

Zadanie realizowane pod kierunkiem: Dr inż. Anna Fajdek-Bieda
Obszar: nauki techniczne, dziedzina: nauki techniczne, dyscyplina: technologia chemiczna

Badania prowadzone są wspólnie z Panią dr hab. inż. Agnieszką Wróblewską – profesor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej. Współdziałanie prowadzone jest w ramach badań dotyczących procesu izomeryzacji związków naturalnych z wykorzystaniem grupy minerałów glinokrzemianowych o różnym składzie chemicznym, właściwościach i postaci kryształów.

Zadanie realizowane pod kierunkiem: Dr inż. Ryszard Frydryk
Obszar: nauki techniczne, dziedzina: nauki techniczne, dyscyplina: energetyka

Tematyka badawcza dotyczy energetyki jądrowej oraz bezpiecznej pracy energetyki jądrowej w systemie elektroenergetycznym. Wynikiem badań powinno być wykorzystanie wirtualnej elektrowni jako sposobu na poprawę stanu eksploatacji sieci elektroenergetycznych przy rosnącym udziale OZE z akumulacją dużych ilości energii, m.in. w technologiach wodorowych z wykorzystaniem grafenu.

Zadanie realizowane pod kierunkiem: Dr Jarosław Becker
Obszar: nauki techniczne, dziedzina: nauki techniczne, dyscyplina: informatyka

Głównym kierunkiem badań jest inżynieria hybrydowych systemów wspomagania decyzji bazujących na danych empirycznych i wiedzy eksperckiej. W tym obszarze należy wyróżnić integrację źródeł wiedzy – danych empirycznych, opinii i kompetencji eksperckich, komplementarnych metod: wielokryterialnej analizy decyzyjnej, optymalizacji, analizy ekonometrycznej, sztucznej inteligencji – w informatycznym systemie wspomagania decyzji. W aktualnych badaniach dąży się do budowy pulpitu decyzyjnego (menedżerskiego), który integruje wyniki analizy decyzyjnej, uzyskane różnymi metodami, do postaci wyrażeń lingwistycznych i komponentów grafiki kognitywnej

Zadanie realizowane pod kierunkiem: Dr inż. Aneta Jakubus
Obszar: nauki techniczne, dziedzina: nauki techniczne, dyscyplina: metalurgia

Praca badawcza ukierunkowana jest na podwyższenie wybranych właściwości użytkowych żeliwa z różnymi postaciami wydzieleń grafitu. Określenie szeregu właściwości wytrzymałościowych oraz użytkowych (zużycie ścierne, wstrząsy cieplne) wybranych stopów.

Zadanie realizowane pod kierunkiem: dr inż. Marcin Jasiński
Obszar: nauki techniczne, dziedzina: nauki techniczne, dyscyplina: budowa i eksploatacja maszyn.

Zainteresowania naukowe są związane są z problematyką projektowania i badaniami dźwignic, maszyn roboczych i pojazdów przemysłowych oraz problematyką projektowania wiązek elektrycznych w systemach CAD

Zadanie realizowane pod kierunkiem: dr inż. Łukasz Lemieszewski
Obszar: nauki techniczne, dziedzina: nauki techniczne, dyscyplina: transport

Badania dotyczą opracowania dyfrakcyjnego modelu symulacyjnego ekranowania elektromagnetycznego anten odbiorczych nawigatorów GPS/GNSS w celu złagodzenia wpływu jammingu i spoofingu oraz eksperymentalne badanie wyników symulacji. Opracowanie symulatora ruchu dronów morskich i drogowych, opartych na zintegrowany system nawigacyjny (GNSS; MEMS INS) pod wpływem jammingu i spoofingu w celu analizy dokładności pozycjonowania. Opracowanie symulatora ruchu dronów morskich i drogowych, opartych na zintegrowany system nawigacyjny (GNSS; MEMS INS) w warunkach zakłócenia i falsyfikacji sygnałów satelitarnych.

Back to top