|       |   EN

Wydział Techniczny

Zadanie realizowane pod kierunkiem: dr inż. Andrzej Perec
Obszar: nauki techniczne, dziedzina: nauki techniczne, dyscyplina: budowa i eksploatacja maszyn

Zainteresowania naukowe dotyczą technologii zaawansowanych, a zwłaszcza na zastosowaniu wysokociśnieniowej strugi cieczy, opracowanie systemu obróbki wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną, generowaną bezpośrednio pod wysokim ciśnieniem, badania innowacyjnego systemu ciecia strugą zawiesiny wodno-ściernej generowanej iniekcyjnie (AS-IJ), zastosowanie wysokociśnieniowej strugi wody do zmiany struktury powierzchni implantów medycznych, zastosowanie wysokociśnieniowej strugi wody domieszkowanej ścierniwami biokompatybilnymi w zastosowaniach stomatologicznych.

Zadanie realizowane pod kierunkiem: Dr inż. Jerzy Podhajecki
Obszar: nauki techniczne, dziedzina: elektrotechnika, dyscyplina: maszyny elektryczne

Zakres prac badawczych dotyczy drgań maszyn elektrycznych (modelowanie w programie metody elementów skończonych Ansys), użycia sieci neuronowych, analizy falkowej i Metody Wektorów Nośnych SVM do diagnostyki stanu narzędzia skrawającego (współpraca z Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Technologii Drewna, Prof. Jarosław Górski) oraz wykorzystania algorytmów analizy obrazów do wykrywania drewnianych sęków (współpraca z Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Technologii Drewna).

Zadanie realizowane pod kierunkiem: dr inż. Aleksandra Radomska-Zalas
Obszar: nauki techniczne, nauki społeczne, dziedzina: nauki techniczne, nauki ekonomiczne, dyscyplina: informatyka, nauki o zarządzaniu

Zakres badań obejmuje analizę, zaprojektowanie, implementację i wdrożenie informatycznego systemu wspomagającego optymalizację procesów przemysłowych. W badaniach wykorzystuje się mechanizmy kontroli integralności kodu oraz poprawa technik wytwarzania oprogramowania, wykorzystanie metod sztucznej inteligencji w inżynierii systemów wspomagania decyzji bazujących na danych empirycznych i wiedzy eksperckiej.

Zadanie realizowane pod kierunkiem: dr Różański Rafał
obszar: nauki ścisłe, dziedzina: nauki matematyczne dyscyplina: matematyka

Badania dotyczą statystyki matematycznej, a dokładniej teorii eksperymentu - analiza i konstrukcja układów eksperymentalnych spójnych oraz optymalnych ze względu na wybrane kryteria w modelach współoddziaływania oraz badania dotyczą metrologii warstwy wierzchniej powierzchni technicznych, a dokładniej analizy cech stereometrycznych warstwy wierzchniej powierzchni technicznych

Zadanie realizowane pod kierunkiem: dr inż. Jan Siuta
Obszar: nauki techniczne, dziedzina: nauki techniczne, dyscyplina: mechanika

Zakres badań: zmiany własności mechanicznych różnych materiałów w niskich temperaturach oraz badanie zmęczenia cieplnego. W ramach prac konstrukcyjnych konstruowanie elementów hydrauliki ciągnikowej oraz badania wytrzymałościowe i funkcjonalne elementów maszyn.

Zadanie realizowane pod kierunkiem: dr Wojciech A. Sysło
Obszar: nauki techniczne, dziedzina: nauki ścisłe, dyscyplina: fizyka

Tematyka badawcza związana jest z innowacjami konstrukcyjnymi: kształtowanie przestrzennych struktur z wykorzystaniem wzorów z natury, strumienica, jako element układu przepływów w systemie ORC.

Back to top