|       |   EN

Wydział Techniczny

Zadanie realizowane pod kierunkiem: dr inż. Wojciech Zając
Obszar: nauki techniczne, dziedzina: nauki techniczne, dyscyplina: informatyka

Opis zakresu tematyki badawczej: badania obejmują szereg zagadnień informatyki teoretycznej i stosowanej. Są to m.in.: modelowanie algorytmów i programów, modelowanie systemów sterowania dysktretnego i automatyki PLC, cyfrowe przetwarzanie sygnałów, przetwarzanie, transmisja i analiza cyfrowych danych wizyjnych.

Zadanie realizowane pod kierunkiem: mgr inż. Joanna Kostrzewa
Obszar: nauki techniczne, dziedzina: nauki ścisłe, dyscyplina: fizyka

Zakres badań obejmuje: syntezę oraz badania nad strukturalnymi, termograwimetrycznymi i elektronowym rezonansem paramagnetycznym (EPR) roztworów stałych

Zadanie realizowane pod kierunkiem: dr inż. Kazimierz Krzywicki

Obszar: nauki techniczne, dziedzina: nauki techniczne dyscyplina: informatyka

Aktualnie prowadzone prace badawcze rozwijają tematykę implementacji algorytmów sterowania współbieżnego oraz IoT (Internet of Things) dla wbudowanych systemów rozproszonych. 


Ponadto, prowadzone są badania dotyczące wykrywania zmęczenia, zaśnięcia, bądź zasłabnięcia człowieka na podstawie danych z czujników zewnętrznych oraz przetwarzania i analizy obrazu.

Zadanie realizowane pod kierunkiem: mgr inż. Kondrat Stefanowicz

Obszar: nauki techniczne, dziedzina: nauki techniczne, dyscyplina: budowa i eksploatacja maszyn 

Opis zakresu tematyki badawczej: prognozowanie stanu turbiny gazowej typu GT8C z wykorzystaniem danych polegająca na określeniu optymalnych wartości sygnałów diagnostycznych zapewniających zwiększenie okresów międzyremontowych oraz opracowaniu optymalnych warunków pracy na podstawie zebranych danych pomiarowych.

Zadanie realizowane pod kierunkiem: mgr inż. Grzegorz Włażewski

Obszar: nauki społeczne, dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu 

Badania dotyczą wykorzystania skanerów optycznych i laserowych do określenia pozycjonowania elementu w przestrzenni 3D, obecnie skupiam się na porównaniu wyników przedstawionych w postach chmury punktów i siatki, w najbliższym czasie zamierzam wykorzystać zebrane dane do tworzenia brył aby docelowo porównać elementy wykonane za pomocą metody wtryskowej z wydrukiem.

 

Zadanie realizowane pod kierunkiem: mgr inż. Marek Kannchen
Obszar: nauk technicznych, dziedzina: nauk technicznych, dyscyplina: informatyka

Tematyka badawcza obejmuje: metodyka wspomagania decyzji wielokryterialnych ze szczególnym uwzględnieniem decyzji grupowych. Zastosowanie ww metodyki do podejmowania decyzji w jednostkach samorządowych.

Back to top