|       |   EN

Wydział Techniczny

Zadanie realizowane pod kierunkiem: dr hab. inż. Bogusław Borowiecki
Obszar: nauki techniczne, dziedzina: nauki techniczne, dyscyplina: budowa i eksploatacja maszyn.

Główny obszar badań obejmuje: innowacje technologiczne, innowacje w zarządzaniu, a także zjawisk procesów fizykochemicznych na granicy ciekłe stopy żelaza z materiałami form ceramicznych, przyczyn powstawania wad w odlewach, badania mikrostruktur odlewów i warstwy przyściennej w elementach układu wlewowego.

Zadanie realizowane pod kierunkiem: dr hab. inż. Mieczysław Hajkowski
Obszar: nauki techniczne, dziedzina: nauki techniczne, dyscyplina: budowa i eksploatacja maszyn.

Obszarem badań naukowych jest odlewnictwo, a w szczególności procesy krzepnięcia, mikrostruktura, porowatość odlewów i właściwości mechaniczne odlewów.

Zadanie realizowane pod kierunkiem: dr hab. inż. Maciej Majewski
Obszar: nauki techniczne, dziedzina: nauki techniczne, dyscyplina: budowa i eksploatacja maszyn.

Zakres badań obejmuje opracowanie podstaw automatyzacji procesów projektowania z wykorzystaniem mowy i języka naturalnego oraz metod i technik sztucznej inteligencji. Zakres prac obejmuje również opracowanie obiektowego języka opisu cech konstrukcyjnych pozwalającego na automatyczne przetwarzanie projektów, analizy i ocenę rozwiązań konstrukcyjnych, konwertowanie oraz archiwizowanie dokumentacji konstrukcyjnej, a także podstaw budowy inteligentnych systemów interakcji urządzeń technicznych i ich operatorów, obejmuje rozpoznawanie poleceń, ich analizę i ocenę oraz nadzorowanie pracy urządzeń dźwigowych typu żurawie przeładunkowe i inne, konstruowanie elementów i zespołów maszyn, analizy konstrukcji wybranych urządzeń, opracowywanie nowych rozwiązań, a w tym przykładowo przekładni ślimakowych z regulowanym luzem bocznym, urządzenia do oczyszczania plaż i innych. Zakres prac obejmuje również konstruowanie innowacyjnych maszyn i urządzeń wyposażonych w sztuczną inteligencję.

Zadanie realizowane pod kierunkiem: dr hab. inż. Ryszard Wójcik
Obszar: nauki techniczne, dziedzina: nauki techniczne, dyscyplina: budowa i eksploatacja maszyn.

Prace badawcze wpływu procesu szlifowania innowacyjnego powierzchni walcowych zewnętrznych na właściwości warstwy wierzchniej. Badania symulacyjne i doświadczalne zachowania płynów chłodząco-smarujących podawanych z minimalnym wydatkiem w strefę ściernica-przedmiot, określenie walorów tribologicznych, stan warstwy wierzchniej.

Zadanie realizowane pod kierunkiem: dr hab. inż. Grzegorz Szwengier
Obszar: nauki techniczne, dziedzina: nauki techniczne, dyscyplina: budowa i eksploatacja maszyn.

Badania dotyczą analizy konstrukcji i badania obrabiarek sterowanych numerycznie. Zakres badań obejmuje modelowanie połączeń prowadnicowych maszyn, estymację błędów bazowania obrabiarki przenośnej na przedmiocie obrabianym oraz wyznaczanie korekt trajektorii ruchu narzędzia skrawającego pracującego na obrabiarce przenośnej.

Zadanie realizowane pod kierunkiem: dr inż. Grzegorz Andrzejewski
Obszar: nauki techniczne, dziedzina: nauki techniczne, dyscyplina: informatyka

Tematyka badawcza dotyczy m.in. modeli specyfikacji formalnej binarnych systemów sterowania, wybranych algorytmów przetwarzania obrazu, metod implementacji algorytmów sterowania z wykorzystaniem sterowników klasy PLC, pozyskiwania informacji z analizy strumienia danych pochodzących z czujników akcelerometrycznych.

Back to top