|       |   EN

Zadanie realizowane pod kierunkiem: prof. dr hab. inż. Andrzej Handkiewicz
Obszar: nauki techniczne, dziedzina: informatyka, dyscyplina: automatyka i robotyka, elektrotechnika, elektronika

Kierunek badań dotyczy komputerowego wspomagania projektowania obwodów mikroelektronicznych. Zakres prac badawczych obejmuje komputerowe wspomagane projektowania konwertera sygnału napięciowego na prądowy, przetwornika ADC w trybie prądowym, banku filtrów dla IF ADC

Back to top