|       |   EN

Zadanie realizowane pod kierunkiem: prof. dr hab. inż. Stanisław Rawicki
Obszar: nauki techniczne, dziedzina: nauki techniczne, dyscyplina: elektrotechnika

Kierunek badań dotyczy diagnostyki maszyn elektrycznych w energetyce oraz nowych rozwiązania konstrukcyjnych i systemów oszczędzania energii w trakcji elektrycznej. Obecnie opracowywane są modele matematyczne trójfazowej maszyny indukcyjnej dla umożliwienia diagnostyki on-line dotyczącej obserwacji procesu rozwijania się stopnia uszkodzenia zarówno w obwodzie stojana jak i wirnika. Jeden model matematyczny jest związany ze stanami nieustalonymi, a drugi z pracą w stanie ustalonym maszyny elektrycznej.

Back to top