|       |   EN

Zadanie realizowane pod kierunkiem: prof. dr hab. inż. Andrzej Błaszczyk
Obszar: nauki techniczne, dziedzina: nauki techniczne, dyscyplina: budowa i eksploatacja maszyn.

Badania naukowe dotyczą numerycznego i doświadczalnego badania struktury przepływu w układach przepływowych wirowych maszyn energetycznych (turbiny, sprężarki),
Zakres prac obejmuje numeryczne i doświadczalne badanie struktury przepływu w układach hydraulicznych pomp wirowych oraz metodach i projektowania, wielokrotną wielopoziomową optymalizację konstrukcji maszyn hydraulicznych dla zadanych funkcji celu oraz eksperty awarii instalacji i maszyn energetycznych ( turbiny, pompy, sprężarki).

Back to top