|       |   EN

Zadanie realizowane pod kierunkiem: prof. dr hab. inż. Mirosław Urbaniak
Obszar: nauki techniczne, dziedzina: nauki techniczne, dyscyplina: budowa i eksploatacja maszyn.

Tematyka badawcza dotyczy procesów szlifowania i narzędzi ściernych.

Back to top