|       |   EN

Wydział Nauk o Zdrowiu

Realizujący: dr Joanna Kuriańska-Wołoszyn, dr Arkadiusz Wołoszyn

 

Celem badań jest ocena zachowań zdrowotnych różnych grup społecznych w zakresie prawidłowych nawyków żywieniowych, pozytywnego nastawienia psychicznego, zachowań profilaktycznych oraz praktyk zdrowotnych. Wyniki oceny służą do wskazania kierunku działań profilaktycznych bądź interwencyjnych w zakresie szeroko pojętego zdrowia dla różnych grupy społecznej, np.: żołnierzy, kobiet czynnych zawodowo, studentów czy studentek itd. Przyjęto założenie, że wiedza dotycząca rodzajów zachowań sprzyjających zdrowiu oraz sposobów ich modyfikacji wraz z działaniami profilaktycznymi przyczynia się do lepszej aktywności życiowej społeczeństwa.

Realizujący: dr Joanna Kupczyk

Celem badań jest wskazanie czynników wpływających na sprawność funkcjonalną osób starszych. Istniejące, znaczące zróżnicowanie poziomu sprawności funkcjonalnej
w populacji seniorów inspiruje do poszukiwania niszy w możliwościach poprawy funkcjonalności społecznej.

Realizujący: prof. AJP dr hab. inż. Zdzisław Kołaczkowski

Celem jest określenie najważniejszych obszarów ergonomii w odniesieniu do turystów,
a także instytucji turystycznych. Wyniki badań mają dostarczyć dodatkowych informacji pozwalających zwiększyć bezpieczeństwo samych turystów oraz personelu zatrudnionego w obiektach turystycznych o wyjątkowej specyfice.

Realizujący: prof. AJP dr hab. inż. Zdzisław Kołaczkowski

Celem badań jest, zgodnie z nazwą zadania, próba określenia wskazówek i wytycznych, które pozwolą na ograniczenie poziomu urazowości w turystyce (szczególnie zaawansowanej, np. turystyce górskiej) oraz ocena najczęściej występujących uszkodzeń układu ruchu człowieka u turystów uprawiających jednocześnie różne dyscypliny sportu.

Realizujący: prof. AJP dr hab. inż. Zdzisław Kołaczkowski

Celem badań i analiz jest próba optymalizacji wybranego wyposażenia sprzętowego, protetycznego i ortotycznego dla turystów z określonymi, wybranymi niesprawnościami. Celem jest także wprowadzenie istniejących już, ale nowych i innowacyjnych rozwiązań dla tego obszaru.

Realizujący: prof. AJP dr hab. inż. Zdzisław Kołaczkowski

 

Celem prac w tym zakresie jest doskonalenie technologiczne rozwiązań konstrukcyjnych sprzętu rehabilitacyjnego, protez i ortoz wykorzystywanych w ortopedii.

Back to top