|       |   EN

Wydział Nauk o Zdrowiu

Realizujący: prof. AJP dr hab. inż. Zdzisław Kołaczkowski

Celem badań i analiz jest umożliwienie rodzicom dzieci uczących się w gorzowskich szkołach podjęcie ewentualnych zabiegów rehabilitacyjnych w przypadku stwierdzenia istotnych problemów związanych z wadami postawy i problemami z prawidłową lokomocją. Jest to zatem działanie profilaktyczne mające głównie zapobiec rozwijaniu się u młodzieży ruchowych dysfunkcji lokomocyjnych.

Back to top