|       |   EN

Realizujący: prof. AJP dr hab. Tadeusz Rynkiewicz

Celem badań jest opracowanie zestawu testów i algorytmów ich stosowania dla zwiększenia skuteczności obciążeń stosowanych w treningu sportowym lub zdrowotnym. Skuteczne postępowanie treningowe wymaga regularnego stosowania bodźców ruchowych, których charakter i zakres jest dopasowany do potrzeb i możliwości dostosowawczych ćwiczącego. Niezbędne jest zachowanie falowej ich zmienności. Skuteczne postępowanie treningowe polega na doprowadzaniu ćwiczących do stanu znacznego zmęczenia, a następnie zastosowanie przerw wypoczynkowych. W każdej fazie niezbędne posiadanie narzędzi
do obiektywnego doboru obciążeń i przerw pomiędzy nimi.

Back to top