|       |   EN

Realizujący: prof. AJP dr hab. Tadeusz Rynkiewicz

Celem badań jest poszukiwanie zależności pomiędzy zakresem i ukierunkowaniem obciążeń treningowych stosowanych w treningu kajakarzy znajdujących się na etapie treningu wstępnego i ukierunkowanego, a wynikiem w sporcie wyczynowym. W szkoleniu sportowym realizowanym w Polsce charakterystyczne jest zbyt wczesne osiąganie maksymalnych rezultatów. Skutkiem takich działań są znaczące wyniki w sporcie młodzieżowym i zdecydowanie mniejsze sukcesy w sporcie ludzi dorosłych. Dodatkowo powstaje zbyt wiele urazów fizycznych, a także psychicznych, powodujących wieloletnie zniechęcenie do podejmowania aktywności rekreacyjnej.

Back to top