|       |   EN

Realizujący: prof. AJP dr hab. Tadeusz Rynkiewicz

Celem badań jest ustalenie charakterystyk składu ciała określonego metodą BIA w zależności od wieku, płci, stanu zdrowia i rodzaju aktywności ruchowej. Skład ciała jest charakterystyką zmienną, zależną od wielu czynników, z których wiodące znaczenie ma aktywność ruchowa. Wyniki mogą mieć znaczną przydatność praktyczną związaną z diagnozowaniem stanu zdrowia i wczesnym, nieinwazyjnym, rozpoznawaniem niedomagań zdrowotnych.

Back to top