|       |   EN

Czasopismo Wydziału Humanistycznego publikujące artykuły z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz interdyscyplinarne. Każda z perspektyw prowadzi do poczynienia innych spostrzeżeń, które w całości mogą prowadzić do przeformułowania wniosków i pytań, które pojawiłyby się w jednej tylko dyscyplinie naukowej, a także do wypracowania nowych obszarów zainteresowania humanistyki.

 

Redaktor naczelny: prof. AJP dr hab. Agnieszka A. Niekrewicz

Back to top