|       |   EN

Redaktor naukowy: prof. zw. dr hab. Włodzimierz Januszkiewicz

Czasopismo „Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomicznego” stanowi platformę wymiany poglądów i doświadczeń naukowców oraz praktyków zajmujących się szeroko pojętym biznesem. Celem czasopisma jest stworzenie przestrzeni do międzynarodowej dyskusji oraz rozpowszechniania wyników badań.

Strona www czasopisma: http://www.wydawnictwowe.ajp.edu.pl/

Back to top