Przyjmowanie dokumentów - rekrutacja na semestr zimowy 2018/2019 została zakończona

Oferujemy studia w formie:

 

Oferowane kierunki studiów oraz terminy i miejsce rekrutacji     http://ajp.edu.pl/terminy-i-miejsce-rektutacji.html

Wymagane dokumenty    http://ajp.edu.pl/wymagane-dokumenty.html

Opłata rekrutacyjna      http://www.ajp.edu.pl/oplata-rekrutacyjna.html

Rekrutacja na studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne odbywa się na podstawie Uchwały Senatu AJP Nr 21/000/2017 z dnia 30 maja 2017 r.

 

Lokalizacja

Kontakt

Back to top