|       |   EN

Informacje


Biblioteka Wydziału Humanistycznego im. prof. dr hab. Ewy Rzetelskiej-Feleszko powstała na bazie Biblioteki Języków Obcych. Intensywny rozwój uczelni, a przede wszystkim wzrost liczby studentów kierunków pedagogicznych i filologii polskiej oraz umiejscowienie biblioteki przy Instytucie Humanistycznym wpłynęło na decyzję przekształcenia Biblioteki Języków Obcych w Bibliotekę Wydziału Humanistycznego.

W wysoce zautomatyzowanej bibliotece, która pełni funkcję wypożyczalni i czytelni, studenci mogą korzystać ze zbiorów w wolnym dostępie do półek.

Do dyspozycji czytelników są 23 stanowiska komputerowe podłączone do Internetu, urządzenie wielofunkcyjne do powielania (ksero, skaner, drukarka) oraz urządzenia, które przy użyciu legitymacji elektronicznej pozwalają użytkownikowi na samodzielne wypożyczanie i zwrot książek.

Obecnie księgozbiór biblioteki liczy ponad 30 tys. woluminów wydawnictw zwartych i ponad 4 tys. egzemplarzy dokumentów elektronicznych (wśród tych zbiorów znajdują się filmy fabularne i dokumentalne w wersji oryginalnej, materiały egzaminacyjne, słowniki w wersji elektronicznej, pomoce do nauki wymowy, książki w wersji audio). Ponadto w bibliotece prenumerowane są czasopisma specjalistyczne.

Zbiory gromadzone przez Bibliotekę Wydziału Humanistycznego obejmują głównie książki z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Największa część z nich to pozycje dotyczące językoznawstwa i psychologii, kultury, historii i nauk medycznych. Dużą część zbiorów stanowią książki w językach niemieckim i angielskim.

 

 

Back to top