|       |   EN

Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego opracował i wdrożył System Zarządzania Jakością w celu lepszego zaspakajania potrzeb i oczekiwań swych obecnych oraz przyszłych klientów i poprawy zarządzania Wydziałem poprzez ciągłe doskonalenie systemu. Ustanowienie i wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością stanowi również dowód na spełnienie wymagań ustawowych, przepisów i regulacji prawnych.

Nowoczesna uczelnia jest organizacją dbającą o jakość swojej pracy poprzez systematyczne i zorganizowane mierzenie jakości, analizę i ocenę stopnia spełniania wymagań w odniesieniu do przyjętych celów z ukierunkowaniem na rozwój studenta i rozwój pedagogiczny, zawodowy i naukowy nauczycieli akademickich oraz skuteczne zarządzanie mieniem uczelni.

Władze Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego przyjęły na siebie zobowiązanie i aktywne zaangażowane w rozwój i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością co znalazło wyraz w ustanowionej Polityce Jakości.

Pobierz plik (Zał 3 Systm zarządzania jakością na Wydziale.pdf) Zał. 2 Polityka zarządzania jakością AJP.pdf

Pobierz plik (Zał. 2 Polityka zarządzania jakością AJP.pdf) Zał 3 Systm zarządzania jakością na Wydziale.pdf

 

811

Back to top