Rok akademicki 2017/2018

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia obowiązujące absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy zdali egzaminu maturalny (tzw. „nową maturę”) oraz maturę międzynarodową.

 

 1. Podstawą przyjęcia kandydata z „nową maturą” jest wynik egzaminu maturalnego z przedmiotów wskazanych w szczegółowych warunkach rekrutacji na dany kierunek i specjalność studiów.
 2. Liczbę punktów rekrutacyjnych kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym ustala się w następujący sposób:

{(liczba punktów procentowych na poziomie rozszerzonym + 100) : 2} x
przelicznik

 1. Liczbę punktów rekrutacyjnych kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny z wybranego przedmiotu na poziomie podstawowym ustala się w następujący sposób:

{(liczba punktów procentowych na poziomie podstawowym + 40) : 2} x
przelicznik

 1. Za oceny z danego przedmiotu na dyplomie matury międzynarodowej wydanym przez International Baccalaureate w Genewie przyznaje się następującą liczbę punktów:

Wynik matury międzynarodowej

Punkty rekrutacyjne

7

100

6

90

5

80

4

70

3

60

2

50

 1. W postępowaniu kwalifikacyjnym sumowane są punkty za wynik egzaminu maturalnego z przedmiotów wskazanych w szczegółowych warunkach rekrutacji z zastosowaniem przeliczników za rodzaj przedmiotu.
 2. Kandydat ma prawo wyboru korzystniejszego dla siebie wyniku egzaminu, jeśli w warunkach rekrutacji przewidziany jest wybór jednego z kilku wskazanych przedmiotów lub na świadectwie dojrzałości wpisany jest wynik z przedmiotu zdanego na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
 3. Kandydat, który nie zdawał egzaminu maturalnego z przedmiotu wskazanego w szczegółowych warunkach rekrutacji uzyskuje z tego przedmiotu 0 punktów rekrutacyjnych, ale podlega dalszej procedurze kwalifikacyjnej.
 4.  Wykaz przedmiotów maturalnych i sposób przeliczania wyników egzaminu maturalnego na punkty rekrutacyjne z przedmiotów wymaganych przy ubieganiu się o przyjęcie na poszczególne kierunki lub specjalności studiów przedstawiony jest w punktach:  9, 10, 11, 12, 13.

 

Pobierz plik (Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego.docx) 9. Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego docx

 • ADMINISTRACJA
 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

 

Pobierz plik (Wydział Ekonomiczny nowa matura.docx) 10. Wydział Ekonomiczny docx

 • EKONOMIA
 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
 • ZARZĄDZANIE

 

Pobierz plik (Wydział Humanistyczny.docx) 11. Wydział Humanistyczny docx

 • FILOLOGIA – JĘZYK ANGIELSKI
 • FILOLOGIA – JĘZYK NIEMIECKI
 • FILOLOGIA - JĘZYK ANGIELSKI OD PODSTAW
 • FILOLOGIA – JĘZYK NIEMIECKI OD PODSTAW
 • FILOLOGIA POLSKA
 • PEDAGOGIKA
 • TURYSTYKA I REKREACJA
 • KULTUROZNASTWO

 

Pobierz plik (Wydział Techniczny.docx) 12. Wydział Techniczny docx

 • ENERGETYKA
 • INFORMATYKA
 • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA
 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

 

 

 

Lokalizacja

Kontakt

Back to top