|       |   EN

W grudniu 2020 r. Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim otrzymała z Komisji Europejskiej decyzję o nadaniu Karty Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego (Erasmus Charter for Higher Education – ECHE) na lata 2021 - 2027 o numerze 101012413.

Powyższa Karta jest efektem akceptacji wniosku zgłoszonego przez naszą Uczelnię na konkurs EACEA. Wnioskując o ECHE Uczelnia przyjęła na siebie zobowiązanie do przestrzegania zasad, o których mowa w treści Karty Erasmusa oraz do realizacji opracowanej Deklaracji Polityki Erasmusa.

 

 

    

 

 

 

 Karta Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego PLpdf.gif

Pobierz plik (ECHE 2021-2027 signed.pdf) Karta Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego 2021-2027 EN

Pobierz ten plik (Karta Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego.pdf) Karta Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego 2014-2020

Back to top